Vẽ trứng và tìm trứng Phục Sinh

Ngày 15/4/2022 trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, trường mầm non Sương Mai đã tổ chức cho các em học sinh trong trường vẽ trứng và tìm trứng Phục sinh. Các em học trò đã rất hăng hái đi tìm trứng trong một không gian thật tuyệt vời xung quanh đài Đức Mẹ và cây sứ già. Các em tìm hết trứng – các cô mượn lại rồi đi giấu … học trò rất rất vui để sẵn sàng đi tìm trứng lại. Cứ vậy buổi tìm trứng xoay vòng cả chục lần mà trò và cô vẫn vui. Cuối cùng trứng đã không còn hình thù như lúc ban đầu.