Thành viên Liên hiệp Long Thành học hỏi về Cha Thánh Pierre Fourier

Để chuẩn bị tinh thần mừng Lễ Cha Thánh Pierre Fourier – Bổn Mạng của Cộng Đoàn Phúc Xá cũng là Bổn Mạng của nhóm Thành Viên Liên Hiệp (TVLH) Long Thành, nhóm đã mời Dì Thu Phương đến chia sẻ đôi nét về cuộc đời của Thánh Pierre Fourier, cũng như giới thiệu về Linh Đạo mà Dòng Đức Bà (CND) vẫn đang tiếp nối.

Vào chúa nhật 31 TN cũng là ngày 5/11/2023, mọi người trong nhóm TVLH, cảm tình viên và quý Dì trong Cộng Đoàn Phúc Xá tập trung tại trường Phúc Xá vào lúc 14g30 để bắt đầu buổi chia sẻ.

Buổi chia sẻ diễn ra trong ba giờ đồng hồ với những hoạt động khác nhau. Đầu giờ, Dì Thu Phương trình bày sơ lược vắn tắt về cuộc đời cũng như những điểm quan trọng trong cuộc đời Cha Thánh. Sau đó, chia nhóm và diễn một đoạn kịch ngắn để minh hoạ cho những câu chuyện đó. Kế đó là phần thảo luận nhóm dựa trên 3 điểm làm nên linh đạo CND: chiều kích thần bí (tương quan với Thiên Chúa), hoán cải bản thân (tương quan với bản thân), và sứ vụ tông đồ (tương quan với tha nhân); và lời mời gọi sống chứng tá với tư cách TVLH Dòng Đức Bà. Cuối cùng là phần thảo luận nhóm, các nhóm trình bày phần thảo luận dựa trên ba chiều kích của Linh Đạo. Các nhóm trình bày đúc kết và đó cũng chính là những thao thức của mọi người và những điều cần điều chỉnh trong thời gian sắp tới. Trong giây phút tĩnh lặng cuối cùng, mọi người nói lên lời tri ân và nhìn lại buổi học hỏi cũng như những ao ước qua hình thức lượng giá.

Buổi học hỏi nhằm mục đích giúp cho các anh chị hiểu biết hơn về cuộc đời Cha Thánh và Linh Đạo mà các thành viên đang sống. Cha Thánh Pierre Fourier là Bổn Mạng của Cộng Đoàn Phúc Xá cũng là Bổn Mạng của nhóm TVLH ở Long Thành. Mỗi năm mọi người đều mừng lễ nhưng có lẽ năm nay tâm tình mừng Lễ Bổn Mạng sẽ khác hơn.

Sau buổi chia sẻ, niềm vui vẫn tiếp diễn và cảm xúc về những vở kịch được trình diễn vẫn còn. Niềm vui được duy trì và tỏa lan trong bữa cơm thân mật cùng với nhau. Thật vậy, sự hiểu biết về Đấng Sáng Lập và Linh Đạo Dòng Đức Bà sẽ gắn bó mọi người với nhau vì chúng ta cùng đi trên một con đường.

Thành viên Liên Hiệp – Long Thành – Dòng Đức Bà