Cộng đoàn Dân Chúa Regina Mundi – Thánh Lễ Truyền Thống và Kỷ niệm Hôn phối 2023

Đức Tin và Tình Yêu là chìa khóa Chúa trao cho những ai đang sống trong ơn gọi hôn nhân gia đình”. Đây là lời nhắn nhủ đầy tình thương mà Cha Chủ tế Phêrô Lâm Phước Hùng, OP dành cho cộng đoàn Dân Chúa, cách riêng cho 22 đôi hôn phối cử hành nghi thức lặp lại lời cam kết giao ước hôn nhân, tại Nhà Nguyện Regina Mundi trong Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Thánh Gia Thất (31/12/2023). Đây cũng là ngày Truyền Thống của Cộng Đoàn Dân Chúa Regina Mundi trong tinh thần gặp gỡ, chia sẻ, tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau trong suốt một năm bình an vừa qua.

Chung lời tạ ơn Thiên Chúa tình yêu, Đấng đã kết nối, quy tụ đoàn con cái trong một nguồn mạch yêu thương duy nhất với cộng đoàn phụng vụ hôm nay, cách đặc biệt có 22 đôi vợ chồng mừng kỷ niệm hôn phối, lâu nhất là 47 năm và trẻ nhất là 4 năm. Trong đó, cũng có những gia đình cả ba thế hệ cùng kỷ niệm hôn phối. Dẫu cho đời sống hôn nhân phải trải qua ít nhiều thăng trầm, ngọt bùi đắng cay, đương đầu với nhiều thách đố trong cuộc sống vật chất cũng như đời sống đức tin, nhưng nhờ ơn Chúa, và đặc biệt là nhờ mẫu gương tuyệt hảo của gia đình Thánh Gia, các gia đình này đã luôn yêu thương, tha thứ và làm chứng cho tình yêu Chúa trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ, khởi đi từ lòng tin của Tổ Phụ Abraham và lòng yêu mến Chúa qua việc tuân giữ lề luật của gia đình Thánh Gia, Cha Phêrô đã gợi mở cho cộng đoàn những chìa khoá quan trọng trong hành trình sống trong ơn gọi Hôn Nhân. Đó là Đức Tin và Tình Yêu. Và hơn nữa, những chìa khoá quan trọng này không miễn trừ cho tất cả các Kitô hữu những thử thách đến từ bên ngoài và chính nội tại nơi mỗi gia đình trong hành trình nuôi nấng, giáo dục con cái và bảo vệ sự tinh tuyền của Hôn Nhân Công Giáo. Nhưng cũng chính những chìa khoá này sẽ giúp các gia đình lướt thắng mọi cám dỗ, củng cố tình yêu thuỷ chung và nhờ đó mà cảm nếm được bình an, hạnh phúc đích thực là chính Chúa.

Niềm vui của ngày gặp gỡ Truyền Thống của cộng đoàn Dân Chúa Regina Mundi, của các gia đình kỷ niệm hôn phối hôm nay còn được tiếp diễn với những câu chuyện, những nụ cười, những cái ôm và bữa điểm tâm thân thương trong tình gia đình. Thật là đẹp và hạnh phúc khi trong những thời khắc cuối năm này, tất cả đều chung lời tri ân tình Chúa và tình người. Xin cho gia đình Thánh Gia mãi luôn là gương mẫu tuyệt hảo cho cộng đoàn Dân Chúa Regina Mundi về đời sống tin cậy mến, trong việc kiếm tìm mọi điều đẹp lòng Chúa, để mỗi gia đình, mỗi thành viên luôn là những chứng nhân sống động của Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa.

Ban Truyền Thông CND