Yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô…

Sáng 24/01/2022, các nữ tu dòng Đức Bà tham dự Tổng Tu Nghị 2022 có buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Phanxicô.

Sau khi hết sức chú ý lắng nghe bài phát biểu của Sơ Cécile Marion – Bề trên Tổng Quyền – Đức Thánh Cha đã khuyến khích chúng tôi tiếp tục sứ mệnh của mình với tư cách là những nhà giáo dục: “trở thành những môn đệ truyền giáo; cộng đoàn của niềm hy vọng và niềm vui.”

Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Mời xem thêm trên trang Vatican News.