Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức, Xưng tội – Rước Lễ lần đầu và Tuyên xưng Đức Tin

Chúa Nhật VII Phục Sinh, tại ngôi nhà nguyện thân thương của Tu viện, đã diễn ra Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức cho 32 em, 7 em Xưng tội rước lễ lần đầu và 10 em Tuyên xưng đức tin. Thánh lễ do cha Tổng Đại Diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ tế.

Trước đó, vào chiều ngày thứ 7, các bậc phụ huynh của các em lãnh bí tích cũng đã có cuộc họp phụ huynh, trao đổi và chia sẻ một cách thân tình cùng với các Chị Em để có một chương trình thăng tiến các em tốt nhất sau khi các em lãnh nhận bí tích và trở về gia đình. Sự hiện diện của đông đảo hơn 100 phụ huynh, người đỡ đầu đã làm cho bầu khí của Cộng đoàn thêm đông vui, ấm áp. Các phụ huynh chia sẻ cơm tối, nghỉ đêm tại Cộng đoàn.