Thánh Lễ Ban Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu Và Bí Tích Thêm Sức 2019

Sáng Chúa Nhật 12/5/2019, mừng lễ Chúa Chiên Lành, Tu Viện Đức Bà Lâm Viên (Đà Lạt) hân hoan hiệp dâng Thánh Lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 4 em và Bí tích Thêm Sức cho 24 em do Đức Giám Mục Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế. Hôm nay, cũng là Thánh Lễ Tổng kết năm học Giáo Lý 2018 – 2019.