Tâm Tình Học Trò 2020-2021

Năm học 2020 – 2021 đã kết thúc, là lúc các em lưu sinh của lưu xá Thạnh An về với gia đình bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Trước ngày ra về, cả nhà dành một khoảng lặng bên Chúa và bên nhau để nhìn lại một năm học qua với biết bao ơn lành Chúa đã ban. Cảm ơn Chúa, biết ơn các Dì và cảm ơn nhau, đồng thời cũng xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau.

Các em viết ra những ơn mà mình nhận thấy được biến đổi khi sống trong môi trường lưu xá. Đặc biệt là những cảm nghiệm và tâm tình thật sâu lắng của các em lớp 12 – những người đã sống nhiều năm ở lưu xá và sắp chia tay.

Chúc các em luôn vui-khỏe, có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời ! Riêng các em lớp 12 sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới, đậu vào trường Đại học như mình mong ước và thành công, thành nhân trong cuộc sống mới, sau khi rời khỏi môi trường gia đình lưu xá thân yêu.