Niềm say mê thực thi công bằng và lợi ích chung cho tất cả mọi người

Đường lối tham gia và cộng tác của các nữ tu CND

Mikha 6,8

8 “Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào ĐỨC CHÚA đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.”

Chủ đề này đáng để cho mọi người ở mọi địa phương áp dụng với một ý thức cao và biết hướng về Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện, hướng về con người bằng cách tham vấn và nhờ bởi mọi phương tiện khả dĩ”. (L1, 165, tháng 10-1619).

Hãy vương chạm đến Trời cao, đến Thiên Chúa, đến Chúa chúng ta, đến Mẹ chúng ta bằng tất cả lời cầu nguyện chân thành sùng kính. Và mỗi một người trong cộng đoàn, cần nhờ đến thành phần trung gian là học trò, nội trú hay ngoại trú, và nhờ bởi các bạn hữu thân thiết nhất. Để làm gì? thưa để cho Chúa “linh hứng soi sáng các phương thế cần thiết và ban tặng bình an của Người”, và để cho những người nghèo hèn ở Mattaincourt được bảo vệ quyền lợi tối thiểu và được nghỉ ngơi xứng đáng với việc lao công của họ.

Hãy mở cuộc điều tra, rộng rãi và xác đáng hết mức có thể, chung quanh bản thân mình, nơi thành thị cũng như thôn làng, để hiểu cho rõ luật lệ và phong tục, các cách thực hành tương đồng hay đối nghịch với những gì đang được cải cách ở Mirecourt. Mỗi người hãy làm điều này tại nơi mình sống và theo kinh nghiệm xương máu của mình, để có thể đạt được mục đích là củng cố cho các lập luận của mình trong việc bảo vệ dân cùng khổ.

Hãy tham vấn, hỏi han ý kiến của các chuyên gia tùy lãnh vực, các bạn hữu thân tín. Hãy suy nghĩ, phân định, cân nhắc từng lý lẽ…

Hãy cộng tác với người khác, đặc biệt là với các tu viện khác thuộc Hội Dòng. Hãy cởi mở và cùng nhau biện biệt.

Hãy tìm tòi sáng kiến, khởi xướng và trao tặng nhau “mọi phương thế khả dĩ để hỗ trợ cho nhau. Hãy nói với nhau rằng “Nếu các chị có biết một phương sách nào khác để giúp chúng tôi thì tuyệt đối đừng giữ riêng cho mình điều gì ”.

Ngoài ra còn có một lá thơ khác thánh Pierre Fourier gởi cho các nữ tu ở Pont à Mousson, cũng đề cập đến đường hướng này:

Tôi van các chị, hãy tiếp tục hoặc thậm chí gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cùng những việc bổn phận khác như các chị đã làm trong tuần vừa qua dành cho các cư dân nghèo… Hãy mời gọi học trò và những người bạn thân thiết cùng tham gia… Nếu các chị đã khai thông được điều chi để kiến nghị, xin hãy gởi đến cho tôi… Các chị hãy tin rằng chúng tôi đang ưu tư mang vác chuyện này, cùng với những hậu quả xấu và nguy hại có thể phát sinh thêm…”

Và khi nói về các thành viên đau khổ trong giáo xứ, cha Pierre Fourier bảo: “Thêm nữa là nếu tôi không thể tự mình giúp đỡ những người cùng khổ cho phải lẽ thì tôi buộc mình phải vâng phục họ, hiện diện với họ trong tư cách là cha sở, thăm viếng, trông chừng, quan tâm; nếu cần thì ngay cả mạng sống cá nhân tôi cũng phải dành cho họ trong vài dịp tốt nào đó (chiếu theo quy luật mà Chúa chúng ta đã yêu cầu)…” (L1, 173).

“Hãy sử dụng con tim và đôi bàn tay

vào việc thực thi công bằng và mang lại lợi ích chung”

Giáo dục công lý, kích động tình liên đới, bằng cách thông tin và mời gọi thông tin cho nhau, đào luyện phân định, xin giúp đỡ và tham vấn. Khơi dậy ý thức dấn thân cụ thể, từ cấp thấp nền tảng đến các cấp cao hơn. Quan tâm sống những điều trên đây trong tình hiệp nhất sâu xa, dù cho thói đời và điều thiêng liêng không ngừng trộn lẫn vào nhau, không tách lìa được và huy động toàn hữu thể mình. Đừng bao giờ nhập nhằng nước đôi giữa Chúa với các thực tại nhân sinh, giữa kinh nguyện sâu đậm với những bước vận hành hiệu quả trong việc bảo vệ người nghèo… Hãy lo cho phần xác cũng như phần hồn của người ta.

Năng động của mầu nhiệm Nhập Thể:

Điều xảy ra trong thời điểm xác định của thế giới và lịch sử, mang giá trị “dấu chỉ” của thời điểm đó đối với mọi người thuộc mọi thời đại và mọi nơi” (cha Mourlon Beernaert SJ, Bruxelles).

Nt. Maria Lê Thị Thanh Nga, CND-CSA