Những Giá trị theo Thánh Âu Tinh – Cộng Đoàn

“Cộng đoàn theo thánh Âu Tinh về cơ bản là một nhóm người sống đức tin, hy vọng và tình yêu” (Luật dòng Thánh Âu Tinh – RAS, n. 37). Vì thế, quan điểm của Âu Tinh về cộng đoàn không thể nhầm lẫn với khái niệm xã hội học đơn thuần. Thánh Âu Tinh được gợi hứng từ đoạn Kinh Thánh Công vụ Tông đồ mô tả cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi Cv 2, 42-46 và 4, 32-35. Người không những trình bày tư tưởng này như một mẫu gương cho tu sĩ mà còn cho cả cho giáo dân.

“Cộng đoàn” không phải là thứ siêu hạng bổ sung vào cuộc sống của một cá nhân như thể nó là một điều không bắt buộc. Bản chất con người đòi hỏi phải có “Cộng đoàn”: con người mang tính xã hội; Mỗi một sự sống con người đều được liên kết chặc chẽ với sự sống của người khác. Chiều kích xã hội này cũng là một nhân tố không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu. Người Kitô hữu được thanh tẩy trong Giáo Hội – cộng đoàn của các môn đệ – là thân mình của Đức Kitô. Vì vậy, Giáo Hội trở thành bối cảnh cho cuộc sống mới của các môn đệ trong Đức Kitô. Đó là “nơi” mà người môn đệ kinh nghiệm về sự chia sẻ nhân tính; chính nhân tính đó, Đức Kitô đã mặc lấy và đã cứu chuộc con người qua việc nhập thể. Cộng đoàn theo thánh Âu Tinh là Hội Thánh được hiện thân trong cuộc sống của những người nam và người nữ được truyền cảm hứng từ lý tưởng cộng đoàn Giêrusalem của Âu Tinh.

“Một lòng và một ý hướng về Thiên Chúa”

Đời sống cộng đoàn theo thánh Âu Tinh được mô tả bằng một câu có hai cụm từ: “Một lòng và một ý”, vốn có nguồn gốc từ mô tả của Luca về cộng đoàn Giêrusalem, và “in Deum” (hướng về Thiên Chúa), cụm từ đặc biệt của Âu Tinh chỉ rõ tín ngưỡng của cộng đoàn (giúp phân biệt nó với bất kì “cộng đoàn” nào khác). Thật thú vị ghi nhận rằng cụm từ của Thánh Luca “một lòng một ý” được liên kết chặc chẽ với mô tả về các môn đệ không coi bất cứ thứ gì mình có là của riêng, bán những gì họ có và đặt tiền dưới chân các tông đồ để phân phát cho mỗi người theo nhu cầu (Cv 2,44; 4, 32. 33-34). Sự chia sẻ này được thánh Âu Tinh hiểu như dấu chỉ hữu hình cho sự hiệp nhất của ý muốn và tấm lòng. Trích đoạn chú giải Thánh vịnh 132 của thánh Âu Tinh minh họa điểm này:

“Anh em thân mến, có bao nhiêu ngàn người tin ngay lúc họ mang tiền bán hàng đặt dưới chân các tông đồ? Và Kinh Thánh nói gì về họ? Rằng họ chắc chắn trở thành đền thờ cho Thiên Chúa. Không chỉ từng người thôi, mà tất cả họ cùng với nhau, trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Vì thế họ trở thành một nơi cho Chúa Giêsu ngự. Để anh em có thể hiểu rằng tất cả các tín hữu đã hợp thành một nơi duy nhất cho Chúa Giêsu, Kinh Thánh đã viết: “Họ có một lòng một ý hướng về Thiên Chúa” (Cv 4,32-35).

Có nhiều người không dành chỗ cho Chúa, vì họ tìm kiếm lợi lộc cho riêng mình, họ yêu thích mối lợi của riêng họ, họ hoan hỉ trong tài sản của mình; họ tìm kiếm lợi ích cá nhân. Ai muốn dành chỗ cho Chúa Giêsu phải hài lòng, không phải với lợi ích cá nhân, nhưng với những gì là của chung… Hỡi những anh em của tôi, chúng ta cũng hãy tiết chế của cải riêng, ít nhất là trong thực tế, hãy có tinh thần không dính bén, và như thế chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một chỗ cho Chúa.”

“Chia sẻ của cải” cũng giống như “làm việc vì lợi ích chung.” Nhờ làm việc vì lợi ích chung mà các tu sĩ dòng thánh Âu Tinh thực thi bổn phận của mình như thể là phục vụ Giáo Hội và nhân loại. Chủ đề “Lợi ích chung” “Phục vụ” sẽ được bàn đến ở bên dưới.

Vâng phục và Lòng thương xót

Không thể có đời sống cộng đoàn nếu không có vâng phục. Đối với thánh Âu Tinh, vâng phục quyền bính không được hiểu như là xuất phát trực tiếp từ sự khiêm nhường, nhưng là xuất phát từ lòng thương xót. Tư tưởng vâng phục này phải được hiểu trong bối cảnh liên quan tới quyền bính được chỉ định trong cộng đoàn tu sĩ dòng thánh Âu Tinh. Ở đây, « Bề Trên » là người trên hết trong số những người ngang hàng. Theo quan điểm này, lãnh đạo là tạo điều kiện và trao quyền, và ban quản trị cùng tham gia và hợp tác. Ở đây ‘Bề Trên’ phải mong ước được bề dưới yêu mến hơn là được bề dưới sợ hãi. Vì vậy vâng phục là để ý đến tiếng nói của người chịu trách nhiệm trên tôi. Vâng phục được thực hành trong bầu khí chia sẻ trách nhiệm và tin tưởng, và được thực hiện trong cảm thông với người chịu trách nhiệm cho mọi người trong cộng đoàn.