Mời gọi đào sâu Lòng Khao Khát Tận Hiến cho Chúa…

Giai đoạn Thỉnh Sinh: chuẩn bị gia nhập Tập Viện. Các Thỉnh sinh được mời gọi đào sâu:

  • lòng khao khát tận hiến cho Chúa,
  • tâm tình theo chân Đức Giêsu Kitô với tư cách là người môn đệ,
  • ước muốn sống tinh thần của Hội Dòng qua chương trình đào tạo về đặc sủng của các Đấng Sáng Lập, đời sống cầu nguyện, đời sống huynh đệ và đời sống tông đồ.