MẦU NHIỆM NHẬP THỂ chớm nở trong tâm hồn Alix

Mầu nhiệm nhập Thể – Con Thiên Chúa làm người được thánh Phao-lô diễn tả như sau: “Đức Giêsu Kitô… đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8) Đức Giê-su Ki-tô ĐÃ HUỶ MÌNH RA KHÔNG để một lòng vâng lời và thi hành tuyệt đối ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa trở thành lương thực duy nhất của Đức Ki-tô. Người đã “vét cạn chính mình” để chỉ còn một khả năng vô tận là thực hiện ý muốn của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự.

Cô Alix yêu đời, vui sống giữa cảnh phù hoa, nhưng tâm hồn cô lại buồn chán và cảm thấy vô nghĩa. Cô chẳng tìm thấy điều gì vui thoả giữa cảnh giàu sang phù phiếm. Cô Alix đã nghiệm ra rằng các tạo thành không có đủ khả năng lấp đầy niềm khao khát vô biên của cô. 

Ở lứa tuổi đôi mươi, cô Alix cảm nghiệm nơi chính mình một mầu nhiệm. Cô đã kinh nghiệm một luồng ánh sáng chiếu rọi vào linh hồn, ánh sáng đó biến cô ra không, và cho cô thấy cô chỉ là không. Kinh nghiệm này đã cho cô một sức mạnh nội tâm khiến cô dứt khoát dẹp bỏ mọi vấn vương trở ngại, cương quyết và không chút nuối tiếc những chuyện phù phiếm, xa hoa. Cô đã đón nhận cuộc hoán cải như một hồng ân. Cô nhận ra sự nguy hiểm của tính tự phụ, cô thấy rằng ý riêng của cái tôi trong cô cần phải được suy giảm để cho con người nội tâm tăng trưởng.

Cô Alix quyết định: “từ nay tôi sẽ làm ngược hẳn trong mọi hành động của tôi và sẽ làm tất cả những gì tôi biết là đẹp lòng Chúa nhất, cho dù phải chết”. Cô Alix đã chẳng còn quan tâm đến ý riêng mình và vì vậy cô nhận thấy cái tôi của mình nhỏ bé đến nỗi dường như trống rỗng khiến cô có cảm tưởng như là người ta đã lấy ra tất cả những gì ở bên trong cô và đặt vào đó một thần trí khác.

Cô Alix đã sẵn sàng để Chúa bước vào chiếm hết mọi khoảng không, cô thật sự đã nghĩ khác, đã có một sự thay đổi tâm trí (metanoia), cô trở nên chủ động sống theo ý Chúa, cô đã để cho thần trí, cho Lời định hình tạo dạng và hiện thân nơi chính ý chí của mình. Cô đã không còn cậy dựa vào sức riêng mình, vì cô thấy tự mình không thể bay cao, và cũng không thể làm được chuyện gì, cô đã chọn “vét cạn chính mình” để thoả niềm khao khát thẳm sâu là được sống trọn vẹn cho một mình Thiên Chúa: “tôi không nghĩ tự mình có thể làm được chuyện gì, nhưng tất cả đều cậy dựa vào Chúa, và dường như đó là điều thúc đẩy tôi toan tính những việc vượt quá khả năng của tôi”.

Mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, Đấng đã tự khiêm tự hạ huỷ mình ra không để trở nên tôi tớ phục vụ duy nhất thánh ý Thiên Chúa. Mầu nhiệm này bắt đầu chớm nở trong tâm hồn cô Alix, và sẽ bén rễ sâu nơi hồn tông đồ sau này của Mẹ sáng lập dòng. Mẹ Alix trầm lặng chiêm ngắm tâm tình của Chúa Ki-tô trong cõi lòng thanh không; và đã nhiệt tâm phụng sự vương triều Người qua sứ vụ giáo dục.

Nguyện xin Chân Phước Alix Le Clerc chuyển cầu cho tất cả Chị Em mỗi ngày một trở nên nữ tu Dòng Đức Bà, trau dồi khả năng “vét cạn chính mình” đặt Chúa trên tất cả, để Chúa là tối thượng của cõi lòng, là trọn vẹn mối tình, và sẵn sàng trao nộp mình vô điều kiện cho Thiên Chúa và hội dòng để làm cho Người lớn lên.