Kỷ niệm 3 năm Cung hiến Nguyện đường Regina Mundi

Nguyện đường Regina Mundi đã được cung hiến vào ngày 25 tháng 7 năm 2020, bàn thờ và các tường cột nhà thờ đã được xức dầu thánh hiến. Vì vậy, tất cả những gì có trong nhà thờ đều được kể là đã làm phép và thiết lập do chính nghi thức cung hiến. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã niêm ấn tại bàn thờ thánh tích của thánh Pierre Fourier, Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà.

Hôm nay, tròn 3 năm kỷ niệm THÁNH LỄ CUNG HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ. Chị Em Dòng Đức Bà và cộng đoàn dân Chúa Regina Mundi tề tựu nơi đây để cảm tạ Chúa đã thương ban một ngôi thánh đường khả ái. Nguyện xin Chúa vẫn luôn và mãi ban phúc lành cho những ai bước vào thánh đường này để cầu nguyện, cũng như cho những ai đã quảng đại trao tặng sức lực, tài lực, vật lực, cũng như những hy sinh cầu nguyện để xây nên ngôi thánh đường này.

Nguyện xin cho những khi bước vào nguyện đường này, lời vang vọng của Đức Maria thầm thì trong tim từng người chúng ta : “Người bảo gì, các con cứ việc làm theo” (Ga 2, 5).

Nt. CND