Im Lặng

Đôi lúc tôi im lặng

Để thấy mình thanh thản, bình an

Tách ra khỏi thế gian

Nghe hơi thở chảy trong cuộc sống …

 

Đôi lúc tôi im lặng

Nghe tim mình chảy những vết thương

Nghe nước mắt lăn dần trên gò má

để biết rằng: hy sinh không phải là điều dễ dàng

 

Đôi lúc tôi im lặng

Bởi muốn khước từ mọi lời nói

Bởi im lặng có giá trị hơn hàng triệu lời phân bua.

Nhưng sẽ đớn đau hơn… nếu im lặng là chỗ để người ta hoài nghi và xét đoán.

 

Đôi lúc tôi im lặng

Vì đó là tôi,

Là những gì chân thật nhất

mà tôi được làm theo tiếng trái tim mình.

 

Lan Nhi, CND-CSA

01.10.2018

 

P/s : thinh lặng luôn là cùng đích của chân lý. Đơn giản vậy thôi!