Họp mặt cựu lưu sinh lưu xá Thạnh An

Nếu một ngày con được quay trở về…
Chắc chắn con sẽ sống trọn từng phút giây
Con chẳng mong điều to lớn
Mà con mong điều bình thường
Mong sáng sáng được nghe tiếng chuông của Dì
Mong lại được í ới Dì ơi…
Mong con vẫn còn như thuở ấy….để có bạn rồi có Dì
Mong từng ngày… con chỉ mong từng ngày….. bởi có Dì con cảm thấy bình yên…

Nguyễn Ngọc Thảo Uyên – cựu lưu sinh lưu xá Thạnh An