Congo – Hội Đồng Tỉnh Dòng 2022 – 2025

Vào thứ sáu, ngày 02 tháng 9 năm 2022, sau Hội nghị bầu cử, Tỉnh dòng Congo vui mừng đã có Chị tân Giám tỉnh và 4 chị cố vấn Tỉnh dòng nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chị Giám tỉnh: Mireille ILUNGA Katungu (Nhiệm kỳ thứ 2)

Các chị cố vấn Tỉnh Dòng:

Madeleine (Mado) MANDA Kabute

Furaha Marie-Claire NTAKOBAJIRA Cizungu

Marie-Judith MUJING A Mutomb

Christine LUNDA Kibale