Cầu nguyện 15 ngày với Thánh Pierre Fourier

Thánh Pierre Fourier (1565 – 1640) là người xứ Lorraine, là một vị tông đồ say mê Đức Giêsu Kitô và say mê con người. Ngài đề nghị cho người Kitô hữu một con đường nên thánh mà ai ai cũng có thể bước vào. Là người tiên phong trong việc canh tân Giáo Hội sau công đồng Trentô, ngài đã chọn làm cha sở của giáo xứ Mattaincourt, vùng Vosges, nơi ngài đã thực thi sứ vụ của ngài tròn bốn mươi năm. Nơi đó, ngài đã đổi mới đời sống thiêng liêng cũng như dấn thân trong đời sống xã hội và chức vụ thẩm phán cho giáo xứ. Ngài là vị đứng ra cải cách dòng Các Kinh Sĩ Đấng Cứu Độ, và cùng với Chân Phước Alix Le Clerc, ngài thành lập Dòng Đức Bà để dạy học miễn phí các trẻ nữ.

Ngài có biệt tài viết thư, chăm chút viết cho tất cả những ai mong ước được ngài linh hướng: các Nữ tu Dòng Đức Bà, các Kinh sĩ Dòng Đấng Cứu Độ, các vị quan lớn của nhà Công Tước, những nhà ngoại giao, cư dân thành Mirecourt…

cố vấn có ảnh hưởng trên các công tước Lorraine, chính sách của ngài không vừa lòng Richelieu [vị công thần của nước Pháp], nên ngài buộc phải xa xứ đến cư ngụ tại Gray, vùng Haute-Saône, nơi ngài qua đời vào tuổi 75.

_________________________________

Cầu nguyện 15 ngày với Thánh Pierre Fourier – Đấng sáng lập Dòng Đức Bà

Biên soạn: Nt Marie Alexia Nguyễn Thị Hồng Quỳ, CND

Bản dịch Việt ngữ: Nt Marie Amélie Nguyễn Thị Sang, CND

Hiện đang có tại: Dòng Đức Bà 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3